1 – محصولاتی که در سایت به صورت موجود ثبت میشوند هزینه حمل و نقل در پایان خرید به صورتحساب افزوده خواهد شد .

2 – محصولات سفارشی پس از تغییرات لازم طبق سلیقه مشتری انجام و پس از توافق نیمی از مبلغ دریافت و پس از موعد مشخص شده و آماده شدن محصول مابقی دریافت می شود .

3 – هزینه حمل و نقل در محصولات سفارشی به عهده مشتری می باشد.